services

services

mastering |

Bowers & Wilkins 802D full range loudspeaker

In essentie is mastering het optimaliseren van het globale geluidsbeeld wat op de luisteraar geprojecteerd wordt. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het opsporen en corrigeren van oneffenheden door middel van EQ, compressie en eventuele ruisonderdrukking.

Dat wordt in de eerste plaats bereikt door de kunst van het weghalen; Eigenlijk wordt als het ware eerst de schat uitgegraven. Dat kunnen een paar zandkorrels zijn of soms een flinke schep. Het directe resultaat is dat het geluid als veel gedetailleerder en gebalanceerder ervaren wordt. Dat creëert de ruimte om de eigenlijke staat van de muziek te beoordelen en te bepalen waar het esthetisch mogelijk verder naartoe moet.

Er wordt altijd zuinig omgegaan met smaakversterkers, maar als het materiaal voordeel heeft bij een ‘sausje‘, zoals wat smaakvolle harmonische vervorming of wat meer punch, dan zal dat zonder aarzeling worden toegepast. Alles echter in meest weloverwogen en delicate vorm. We praten hier immers over subtiliteiten waar een goede mastering mee valt of staat!

Naast en tijdens het zojuist beschreven proces, wordt er, indien toepasselijk, gewerkt naar een samenhangend geluid tussen alle tracks die op hetzelfde album verschijnen.

Onderling kunnen mixes qua sound soms erg verschillen. Omdat elke mix met de daarin voorkomende elementen en creatieve keuzes op zichzelf staat, of omdat er op verschillende locaties en met verschillende systemen is gewerkt. In het mastering proces worden deze tracks soundwise naar elkaar toe getrokken en de niveaus gematched, om op die manier een natuurlijke en verwante luisterervaring te creeren.

Zodra het album wordt gearrangeerd en de tracks hun positie krijgen, zullen propere fades en pauzes tussen de tracks de luisterervaring intensiveren. Ook voor digitale releases is het gunstig om dit in overweging te nemen, door bijvoorbeeld aan het eind wat extra stilte op de master mee te exporteren.

Fabfilter Pro-Q 3 digital equalizer
Dit wil ik

mastering |

Bowers & Wilkins 802D

In essentie is mastering het optimaliseren van het globale geluidsbeeld wat op de luisteraar geprojecteerd wordt. Dit gebeurt hoofdzakelijk door het opsporen en corrigeren van oneffenheden door middel van EQ, compressie en eventuele ruisonderdrukking.

Dat wordt in de eerste plaats bereikt door de kunst van het weghalen; Eigenlijk wordt als het ware eerst de schat uitgegraven. Dat kunnen een paar zandkorrels zijn of soms een flinke schep. Het directe resultaat is dat het geluid als veel gedetailleerder en gebalanceerder ervaren wordt. Dat creëert de ruimte om de eigenlijke staat van de muziek te beoordelen en te bepalen waar het esthetisch mogelijk verder naartoe moet.

Er wordt altijd zuinig omgegaan met smaakversterkers, maar als het materiaal voordeel heeft bij een ‘sausje‘, zoals wat smaakvolle harmonische vervorming of wat meer punch, dan zal dat zonder aarzeling worden toegepast. Alles echter in meest weloverwogen en delicate vorm. We praten hier immers over subtiliteiten waar een goede mastering mee valt of staat!

Fabfilter Pro-Q 3 digital equalizer

Naast en tijdens het zojuist beschreven proces, wordt er, indien toepasselijk, gewerkt naar een samenhangend geluid tussen alle tracks die op hetzelfde album verschijnen.

Onderling kunnen mixes qua sound soms erg verschillen. Omdat elke mix met de daarin voorkomende elementen en creatieve keuzes op zichzelf staat, of omdat er op verschillende locaties en met verschillende systemen is gewerkt. In het mastering proces worden deze tracks soundwise naar elkaar toe getrokken en de niveaus gematched, om op die manier een natuurlijke en verwante luisterervaring te creeren.

Zodra het album wordt gearrangeerd en de tracks hun positie krijgen, zullen propere fades en pauzes tussen de tracks de luisterervaring intensiveren. Ook voor digitale releases is het gunstig om dit in overweging te nemen, door bijvoorbeeld aan het eind wat extra stilte op de master mee te exporteren.

Dit wil ik

stem mastering |

Brauner Phantom anniversary edition large diaphragm condenser microphone

Wanneer je er niet helemaal uit komt tijdens het mixen, en je bent er meer mee in gevecht dan dat je het gewenste doel bereikt, dan kan stem mastering uitkomst bieden.

Stem mastering betekent dat er meerdere sporen/groepen per track worden gebruikt om mee te werken. Een stem is namelijk een spoor (van een stem, bijvoorbeeld). Dit zal in het mastering proces extra toegang verlenen tot een aantal belangrijke elementen in de mix. Deze kunnen dan afzonderlijke processing ondergaan, om zo alsnog een samenhangend geheel te krijgen.

De meest gangbare elementen om stems van te maken zijn: drums, bass, instrumenten, vocalen, backing vocalen en fx.

Stem mastering is geen vervanging voor een second opinion mix sessie. Omdat er in het mastering proces vooral rekening wordt gehouden met het esthetische en niet zozeer met het creatieve aspect.

Je kunt uiteraard altijd om tips vragen en je muziek eerst laten beoordelen. Zodat je meer inzicht kunt krijgen in waar de pijnpunten liggen en hoe daar naar te handelen, alvorens het te laten masteren.

Dit wil ik

stem mastering |

Brauner Phantom anniversary edition large diaphragm condenser microphone

Wanneer je er niet helemaal uit komt tijdens het mixen, en je bent er meer mee in gevecht dan dat je het gewenste doel bereikt, dan kan stem mastering uitkomst bieden.

Stem mastering betekent dat er meerdere sporen/groepen per track worden gebruikt om mee te werken. Een stem is namelijk een spoor (van een stem, bijvoorbeeld). Dit zal in het mastering proces extra toegang verlenen tot een aantal belangrijke elementen in de mix. Deze kunnen dan afzonderlijke processing ondergaan, om zo alsnog een samenhangend geheel te krijgen.

De meest gangbare elementen om stems van te maken zijn: drums, bass, instrumenten, vocalen, backing vocalen en fx.

Stem mastering is geen vervanging voor een second opinion mix sessie. Omdat er in het mastering proces vooral rekening wordt gehouden met het esthetische en niet zozeer met het creatieve aspect.

Je kunt uiteraard altijd om tips vragen en je muziek eerst laten beoordelen. Zodat je meer inzicht kunt krijgen in waar de pijnpunten liggen en hoe daar naar te handelen, alvorens het te laten masteren.

Dit wil ik

| vinyl (pre)mastering

Dit is vergelijkbaar met het reguliere mastering proces. Behalve dat het medium waar het op zal worden geperst, een wat andere benadering vereist. De gereedschappen die hiervoor worden gebruikt, zijn hetzelfde.

Het beperkte dynamische bereik en bandbreedte van een LP, alswel de gevoeligheid van de naald tijdens het afspelen, zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

In het mastering proces, betekent dit dat er enigszins compenserend te werk moet worden gegaan met EQ en compressie. Hoe dan ook, is het altijd het einddoel om een zo natuurlijk mogelijke representatie van de muziek te bereiken. Na propere mastering zou je in feite nagenoeg geen verschil moeten horen ten opzichte van dezelfde track op digitale media.

Dit wil ik

| vinyl (pre)mastering

Mastered vinyl records

Dit is vergelijkbaar met het reguliere mastering proces. Behalve dat het medium waar het op zal worden geperst, een wat andere benadering vereist. De gereedschappen die hiervoor worden gebruikt, zijn hetzelfde.

Het beperkte dynamische bereik en bandbreedte van een LP, alswel de gevoeligheid van de naald tijdens het afspelen, zijn de belangrijkste zaken om rekening mee te houden.

In het mastering proces, betekent dit dat er enigszins compenserend te werk moet worden gegaan met EQ en compressie. Hoe dan ook, is het altijd het einddoel om een zo natuurlijk mogelijke representatie van de muziek te bereiken. Na propere mastering zou je in feite nagenoeg geen verschil moeten horen ten opzichte van dezelfde track op digitale media.

Dit wil ik

audio restauratie |

Ook wel de schoonmaakdienst..

Deze service omvat het verwijderen van ruis, brom, pop- en klikgeluiden, of welk ander ongewenst geluid dan ook op het aangeleverde materiaal. Dat is overigens niet helemaal waar, want er kan bijvoorbeeld niet op magische wijze een slechte zanger verdwijnen. (maar er is misschien wel een mannetje die weer een mannetje kent)

Omdat er zoveel variabelen zijn, is het noodzakelijk om het op te schonen materiaal eerst te laten beoordelen, zodat er een een correcte tijds- en prijsindicatie kan worden gemaakt.

Dit wil ik

audio restauratie |

Ook wel de schoonmaakdienst..

Deze service omvat het verwijderen van ruis, brom, pop- en klikgeluiden, of welk ander ongewenst geluid dan ook op het aangeleverde materiaal. Dat is overigens niet helemaal waar, want er kan bijvoorbeeld niet op magische wijze een slechte zanger verdwijnen. (maar er is misschien wel een mannetje die weer een mannetje kent)

Omdat er zoveel variabelen zijn, is het noodzakelijk om het op te schonen materiaal eerst te laten beoordelen, zodat er een een correcte tijds- en prijsindicatie kan worden gemaakt.

Dit wil ik

| album preparatie

Een uitgedachte aaneenschakeling van alle tracks kan ontzettend veel bijdragen aan de luisterflow van een album. Een strategische fade, crossfade of stilte kan deze flow intensiveren, en zo alle muziek als een natuurlijk geheel laten ervaren. Dit is een vaak onderschat maar belangrijk onderdeel van het arrangeren van een album.

Alle relevante metadata zoals cd-text, UPC en ISRC codes, wordt in dit proces ook ingebracht. Vervolgens wordt een DDP image file gemaakt of/en een fysieke Redbook standard CD. Het product is nu klaar voor replicatie!

Collection of mastered CD albums
Dit wil ik

album preparatie |

Collection of mastered CD albums

Een uitgedachte aaneenschakeling van alle tracks kan ontzettend veel bijdragen aan de luisterflow van een album. Een strategische fade, crossfade of stilte kan deze flow intensiveren, en zo alle muziek als een natuurlijk geheel laten ervaren. Dit is een vaak onderschat maar belangrijk onderdeel van het arrangeren van een album.

Alle relevante metadata zoals cd-text, UPC en ISRC codes, wordt in dit proces ook ingebracht. Vervolgens wordt een DDP image file gemaakt of/en een fysieke Redbook standard CD. Het product is nu klaar voor replicatie!

Dit wil ik